Student Exchange Tahun 2017/2018

4 Januari 2018 denalfin 3

SMA Negeri 2 Tasikmalaya kembali menerima program pertukaran pelajar antara Indonesia dan Australia yang bekerjasama dengan Yayasan Mitra Aziziyah Sejahtera (YMAS) dan Australia Indonesia Association (AIA). […]